تاریخ : سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 29 November , 2022

www.gica.ir

21اردیبهشت
تمدید اعتبار توکن
راهنمای تمدید الکترونیکی توکن (امضاء دیجتالی)

تمدید اعتبار توکن

با توجه به محدود بودن زمان اعتبار توکن (یک یا دوسال) می بایست که قبل از اتمام اعتبار آن اقدام به تمدید اعتبار توکن نمایید.