تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ Sunday, 25 September , 2022

و قل جآء الحق و زهق الباطل. ان الباطل کان زهوقا

12بهمن

دهه فجر مبارکباد

و قل جآء الحق و زهق الباطل. ان الباطل کان زهوقا   سوره‏ اسراء، آیه ۸۱ بگو که حق آمد و باطل نابود شد که البته باطل رفتنی و نابود شدنی است.     وقتی صدای پای بهمن از کوچه پس کوچه های خاطره ها به گوش تو می رسد. گویی شهیدانند که آمده اند برای […]