افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 9 June , 2023

فعال کردن کارت هوشمند

12بهمن
نحوه فعال نمودن کارت هوشمند رانندگان غیرفعال دارای سابقه
آدرس سامانه استعلام کارت هوشمند

نحوه فعال نمودن کارت هوشمند رانندگان غیرفعال دارای سابقه

رانندگانی که بیش از یکسال از غیرفعالی آنان می گذرد راننده جدید محسوب شده  می شوند