افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 9 June , 2023

فعال شدن بررسی صحت کدپستی گیرنده کالا با شهر مقصد

04بهمن

فعال شدن بررسی صحت کدپستی گیرنده کالا با شهر مقصد

باسلام بدینوسیله به استحضار می رساند بررسی صحت کدپستی گیرنده کالا با شهر مقصد فعال گردید. لذا علاوه بر کدپستی مبدا می بایست کدپستی مقصد را صحیح وارد نمایید. و کد پستی 1111111111 مورد قبول نیست.