افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023

عکس

07بهمن

یمن زیر آتش خشم عربستان

یمن زیر آتش خشم عربستان بدون شرح:

19مهر

تغییر چهره‌های عجیب وزنه‌برداران به روایت تصویر

فشار بلند کردن وزنه های سنگین باعث می شد تا وزنه برداران به هنگام بلند انجام این کار تغییر چهره بدهند. بلند کردن وزنه های چند ده کیلوگرمی کار آسانی نیست.البته وزنه برداران با توجه به اینکه این ورزش را به طور حرفه ای تمرین می کنند، راحت تر می توانند این وزنه ها را […]