افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023

طلب شهادت

28مهر
حاج قاسم شهادت را از حضرت رضا علیه السلام طلب کرد
روایت حضور شهید سلیمانی در غبارروبی ضریح منور رضوی

حاج قاسم شهادت را از حضرت رضا علیه السلام طلب کرد

روایت حضور شهید سلیمانی در غبارروبی ضریح منور رضوی / "حاج قاسم" شهادت را از حضرت رضا (ع) طلب کرد