افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023

طرح تخصیص سهمیه سوخت براساس پیمایش

28شهریور
تغییر سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی از اول مهرماه
تغییر سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی از اول مهرماه

تغییر سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی از اول مهرماه

در گام اول طرح تخصیص سهمیه سوخت براساس پیمایش،  همه ناوگان سهمیه پایه دریافت می‌کنند و در سهمیه بعدی، که سهمیه عملکردی است، براساس عملکرد شامل بارنامه، صورت‌وضعیت و راهنامه بین‌المللی CMR به ناوگان سوخت تعلق می‌گیرد.