افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023

سالروز قیام 19 دی

19دی
سالروز قیام ۱۹ دی
قیام خونین مردم شهر قم علیه استکبار پهلوی

سالروز قیام ۱۹ دی

با انتشار مقاله‌‌ توهین‌آمیز احمد رشیدی در روزنامه اطلاعات مردم شهر قم قبل از هر جا به این مطالب توهین‌آمیز واکنش نشان دادند که این واکنش ‌در روز ۱۷ دی ماه سال ۵۶ زمینه‌ساز قیام تاریخی قمی‌ها در روز ۱۹ دی ماه شد.