افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023

دانلود کنترل اجزا فنی وسایل نقلیه توسط مدیرفنی

20دی
فهرست کنترل اجزا فنی وسایل نقلیه توسط مدیرفنی
ضوابط مدیرفنی

فهرست کنترل اجزا فنی وسایل نقلیه توسط مدیرفنی

با سلام بنابر اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل کشور، کلیه شرکت های حمل و نقل می بایست مهر مدیر فنی را روی بارنامه بزنند و فهرست کنترل اجزا فنی را به مدت یکسال نزد خود بایگانی نمایید.   ضوابط بکارگیری مدیرفنی شرکت   نحوه پر کردن شماره سریال مدیر فنی   با فرض […]