افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023

خودکار

07بهمن

عدم درج شماره بارنامه به صورت خودکار

نحوه رفع اشکال عدم درج شماره بارنامه به صورت خودکار:  ابتدا می بایست وارد قسمت (بارنامه های تحویلی) شده و بارنامه مذکور را ویرایش کرده و تیک گزینه (فعال) را بزنید. درانتها ذخیره نمایید.(همانند تصویر زیر)