افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023

حسین شریعتمداری

22مرداد

حسین شریعتمداری:‌ حق با شماست ولی اشتباه می کنید

درباره اظهارات موهن و به دور از انتظار رئیس جمهور محترم که در جمع سفیران و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌اند، گفتنی‌هایی هست که از آن میان به چند نکته بسنده می‌کنیم. حسین شریعتمداری ستون یادداشت روز، روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«حق با شماست ولی اشتباه می کنید !»اختصاص داد که در […]