افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023

تناژ مازاد

08دی
لحاظ تناژ مازاد در محاسبه نرخ براساس تن بر کیلومتر
ز تاریخ  1400/10/20 

لحاظ تناژ مازاد در محاسبه نرخ براساس تن بر کیلومتر

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از تاریخ  1400/10/20  به وزن های بالا 22 تن برای کامیون های غیرثابت (مثل تریلی) به ازای هر مقدار اضافه بر 22 تن، مبلغی به کرایه حمل اضافه می شود.