افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023

بیمه تکمیلی حمل و نقل کالا

17شهریور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بیمه تکمیلی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بیمه تکمیلی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بیمه تکمیلی

طبق ماده107 قانون دیوان عدالت، سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای مکلف است به فوریت این رای را به اجراء بگذارد و در صورت عدم ارجای آن مطابق با ماده 109 انفصال و جبران خسارت مواجه خواهد شد