افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 22 March , 2023

بروزرسانی 5.0.0

03مرداد
بروزرسانی ۵.۰.۰
بروزرسانی 5.0.0

بروزرسانی ۵.۰.۰

بروزرسانی شماره 5.0.0 برای نرم افزار صدور بارنامه ebl (قابلیت صدور بارنامه برای ناوگان و رانندگان دولتی فاقد کارت هوشمند)