افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 22 March , 2023

بارگیر

29مهر
غیرفعال شدن تعدادی از بارگیرهای ثابت
غیرفعال شده تعدادی از بارگیرهای ثابت

غیرفعال شدن تعدادی از بارگیرهای ثابت

در راستای اجرای کنترل نوع بارگیر ناوگان یا بارگیر ثابت براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، سازمان راهداری تعدادی از بارگیرهای ثابت را غیرفعال نموده است و از تاریخ 01/ 08/ 1400 کدرهگیری بارنامه به بارگیرهای مذکور ارایه نمی گردد.