افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023

اعیاد

08فروردین
اعیاد شعبانیه مبارک باد

اعیاد شعبانیه مبارک باد

شعبان و شد و پیک عشق از راه آمد عطر نفس بقیه الله آمد با جلوه سجاد، ابوالفضل و حسین یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد حلول ماه شعبان و فرخنده ایام اعیاد شعبانیه مبارک