افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023

اتوبان قم

02شهریور

چهار مقصر سانحه اسکانیا در اتوبان قم

طبق گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری که مأمور پیگیری تصادف دو اسکانیا در آزادراه تهران-قم بودند، بی‌احتیاطی راننده، بی‌توجهی وزارت راه و سازمان استاندارد و تخلف شرکت سازنده، به عنوان 4 علت اصلی وقوع حادثه معرفی شده است. به گزارش فارس، بعد از وقوع سانحه برخورد دو اتوبوس اسکانیا در آزادراه تهران-قم در سال گذشته و […]