افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 22 March , 2023

اتاق ایران

07دی
اعلام مخالفت اتان ایران با افزایش عوارض جابجایی کالا
در نامه به معاون اول محترم رئیس جمهور اعلام گردید

اعلام مخالفت اتان ایران با افزایش عوارض جابجایی کالا

غلامحسین شافعی رئیس محترم اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در نامه ای به معاون اول محترم رئیس جمهور اعلام نمودند ااتان ایران با افزایش عوارض جابجایی کالا مخالف می باشد.