افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 March , 2023

آشنایی با شغل راننده کامیون

19آبان

آشنایی با شغل راننده کامیون

آشنایی با شغل راننده کامیون راننده کامیون به شخصی گفته می‌شود که درآمد زندگی خود را از راه رانندگی انواع کامیون به دست می‌آورد. در بیشتر کشورها رانندگان کامیونها باید گواهینامه مخصوص که در ایران به پایه یک موسوم است داشته باشند . علاوه بر این باید به برخی از کلیات مربوط به تعمیرات و […]