امضای دیجیتال

تفاوت توکن امضاء دیجیتال با توکن مهر دیجیتال   با توجه به آرزوی چندین ساله سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص الکترونیکی شدن بارنامه و  حذف اسناد کاغذی، از تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ براساس دستورالعمل سازمان، تمامی شرکت های حمل و نقل ملزم به استفاده از توکن (امضاء دیجیتال) در موقع صدور بارنامه … ادامه خواندن امضای دیجیتال